Programok

A hajdúház, mint „nyitott örökségporta”

A hajdúház „nyitott örökségportaként” kerül hasznosításra, melynek kialakítása és berendezése mellett régi mezőgazdasági eszközök bemutatására is sor kerül. Az épületek és a benne lévő gyűjtemények azonban nem „élettelenül” állnak a látogatók rendelkezésére, helytörténeti kiállítások, hagyományőrző rendezvények, kézműves foglalkozások, konferenciák helyszínei lesznek.

Az örökségporta az alábbi szolgáltatásokkal várja a kedves látogatókat:

Állandó és időszaki kiállítások

Az állandó kiállítás keretében a település, illetve a tájegység hagyományos tárgyi kultúráját kívánjuk megismertetni a látogatókkal a helyben összegyűjtött és megőrzött tárgyakkal berendezésre kerülő lakásbelsők kialakításával.

Továbbá lehetőséget biztosítunk arra is, hogy az udvaron és a gazdasági épületben a látogatók megismerjék a földművelés és az állattartás eszközeit, azok fejlődését, tájegységre jellemző típusait.


Időszaki kiállítások keretében kívánjuk bemutatni többek között a Hajdúböszörményi Nemzetközi Művésztelep résztvevőinek alkotásait, a népi mesterséget folytatók tevékenységét, termékeit, a műhelyfoglalkozások alkalmával készített eszközöket, tárgyakat, a térség művészeti iskoláiba járó diákok munkáit.


Népi kultúrához, néprajzhoz kapcsolódó események

A népszokásokhoz, népi hiedelmekhez, jeles napokhoz kapcsolódó rendezvények megtartását tervezzük. A teljesség igénye nélkül ilyen pl. a húsvéti, a pünkösdi, a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó szokások felelevenítése, vagy a betlehemezés és a télbúcsúztató farsang stb.


Aktív szabadidő-eltöltési lehetőségek

A szabadidő-eltöltési lehetőségek széles palettáját kívánjuk nyújtani a látogatóknak, így – előzetes bejelentkezés alapján – a fentieken túl az alábbi szolgáltatásokkal áll a hajdúház vendégei rendelkezésére:


Műhelyfoglalkozások:

• Agyagedény-készítés
• Csuhéfonás
• Gyékénykészítés
• Házitészta készítés (pl. csigacsinálás)
• Mézeskalács írókázás
• Nemezkészítés
• Rongybaba-, rongylabda-készítés
• Szalmafonás
• Szövés
• Üvegfestés


Tematikus foglakozások

• Emberélethez kapcsolódó szokások
    Életkori sajátosságokhoz igazodó játékos foglalkozás (születés, keresztelő, udvarlás, házasság, lakodalom)
• „Munkák a ház körül”
   A használati tárgyakat az érdeklődők kézbe vehetik, használhatják (vajköpülés, ágy bevetése, mángorlás, őrlés kézi malommal, széna-, szalmahordás, gereblyézés, fafűrészelés, fahordás, talicskázás)
• Őszi-téli munkákhoz kapcsolódó szokások (tengerihántás, szüret, fonó, tollfosztó)
• „Legfontosabb táplálékunk”
   A kenyér útja a mag földbe kerülésétől a kenyér kisütéséig
   Szántóföldi munkák a szántástól az aratásig,
   Földművelési eszközök, gabona feldolgozásának helyszínei


Tematikus programok

• „Elvetett kendertől a vászonig”
   Kenderfeldolgozás munkafolyamata, eszközei, szövőszéken készült termékek
• „Ezerjófű”
   Gyógy- és fűszernövények, gyógyteák
• „Régi idők iskolája”
   Olvasás régi tankönyvekből, írás a palatáblán, számolás golyós "számológépen"


Kihelyezett tanórák tartása

Az „örökségporta” kiállításai jól kapcsolhatók történelem, földrajz, magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, ének-zene, vizuális kultúra, tánc és dráma, továbbá hon- és népismereti órák tananyagához.


Filmvetítések

• használati eszközök, gépek működési elvének bemutatására dokumentumfilmek vetítése
• régi idők filmjeinek felelevenítése
• Magyar Népmesék sorozatból kiválasztott rajzfilmek levetítése


Speciális foglalkozások

Az „örökségporta” szeretettel vár minden fogyatékkal élő gyereket és felnőttet. Mozgássérült vendégek számára biztosított valamennyi épületrészbe történő bejutása. A vakoknak és gyengén látók megérinthetik a tárgyakat. („Láss a kezeddel...”, „Hallj a szemeddel...”)


Játszóház (népi játékok felelevenítése)