Hajdúház

Európai Uniós támogatásból újult meg Hajdú-Bihar megye utolsó népi hajdúháza

A Hajdúböszörmény, Hunyadi krt. 2/a szám alatti ingatlanon található épületegyüttes 1958-tól országos védelem alatt álló népi műemlék.

A műemlék lakóház az egykori tulajdonosok leszármazottai szerint az 1820-as években épült. A néhány éve lakatlanul álló ház karbantartása viszont elmaradt, megindult lassú tönkremenetele, mely szinte visszafordíthatatlan értékvesztést eredményezett az épületekben.

Egy lelkes kis csapat, a Keleti Ökorégió Közhasznú Egyesület tagjai felismerve az épületek építészeti és településtörténeti értékeit, a népi műemlék épület megmentését és hosszú távú hasznosítását tűzték ki célul.

Az Egyesület az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatási konstrukciójának keretében 2008 februárjában nyújtotta be pályázatát a Hajdúház felújítására. A pályázat pozitív elbírálásának köszönhetően a 40.504.434 forintos fejlesztéssel megvalósulhatott a Hajdú-Bihar megye utolsó népi hajdúházának eredeti állapotú helyreállítása és látogathatóvá tétele. Az elnyert támogatás összege 36.453.991 Ft.

A műemlék épület jellegzetes böszörményi típusú hajdúház. Hatalmas méretével, vaskos falaival, különleges kialakítású tornácával kiemelkedik a népi lakóházak közül. Egykori tulajdonosai feltehetően a módosabb paraszti rétegbe tartozhattak, akik már az 1800-as évek elején megengedhették ekkora méretű vályogból készült lakóház építését. A tornác oszlopainak megformálása mára a kisnemesi kúriák építési színvonalát idézi.